woda w ruchu

Skropliny w klimatyzacji

Posted on Posted in Klimatyzacja, Wiedza

Jak pozbyć się kapiącej wody z klimatyzatora?

Jak dobrze wiemy klimatyzator jest urządzeniem służącym do obniżenia temperatury w obsługiwanym pomieszczeniu. Cały proces polega na odbieraniu ciepła i przekazywaniu go w inne miejsce (dzięki sprężaniu i rozprężaniu czynników chłodniczych). Zakładając przykładowo, że w upalny dzień chcemy osiągnąć stabilną temperaturę 20°C, nawiewane powietrze z klimatyzatora będzie miało tę wartość sporo niższą (zazwyczaj ok 8-14°C). Schładzanie gorącego powietrze do tak niskiej temperatury powoduje wykraplanie się pary wodnej z powietrza, która osadza się na powierzchni parownika. Można to porównać do procesu powstawania rosy na trawie. Wytworzony w ten sposób kondensat musimy zebrać i odprowadzić z urządzenia.

klimatyzator na szarej ścianie

1. Zamontowany klimatyzator z odpływem grawitacyjnym na zewnątrz

Najprostszym i najczęściej stosowanym rozwiązanie jest wykonanie odpływu grawitacyjnego. Co do zasady, tak jak w instalacji kanalizacyjnej montujemy rurę pod niewielkim spadkiem, który pozwoli uzyskać swobodny przepływ wody. Samo ujście kondensatu, w miarę możliwości można wpiąć np. do istniejącej kanalizacji, rynny, bądź zwyczajnie wyprowadzić na zewnątrz budynku. Jednak w naszej kwestii jest zapewnienie, żeby kapiąca woda nie była uciążliwa dla innych osób (np. aby nie kapała po balkonie do sąsiada).

UWAGA!!! W przypadku wpięcia odpływu do instalacji kanalizacyjnej konieczne jest zastosowanie syfonu, który zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów do urządzenia.

Pompka skroplin do klimatyzatora

2. Przykładowy wygląd pompki skroplin wraz z zestawem akcesoriów

Na etapie projektu/budowy możemy instalację swobodnie zaplanować, i skropliny wpiąć grawitacyjnie do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Problem pojawia się gdy mamy już istniejący zamieszkały budynek, którego konstrukcja nie pozwala na zastosowanie swobodnego odpływu.  Rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie pompki skroplin. Czy jest to rozwiązanie dobre? Otóż w takim wypadku pewnie tak, ponieważ pozwala zamontować klimatyzator z którego nie będzie nam kapało na głowę. Jednak takie rozwiązanie nie dość, że jest kosztowne, to jak każde urządzenie mechaniczne może ulec awarii. Inną kwestią jest generowany hałas, który w dzień jest mało słyszalny, ale nocą potrafi irytować, choć samą pompkę można zamontować z dala od klimatyzatora i temu zapobiec.

Czy to znaczy, że zastosowanie pompki do skroplin jest złym rozwiązaniem? Na pewno nie. Jednak co do zasady powinniśmy starać się zapewnić odpływ kondensatu w sposób grawitacyjny, a w przypadku braku możliwości sięgnąć po pompkę. Warto jeszcze wspomnieć, że niektóre klimatyzatory producenci standardowo wyposażają w pompki - zazwyczaj występują w jednostkach kasetonowych i podstropowych.

rury PVC o różnych średnicach

3. Różne średnice rur do odprowadzania kondensatu

Prawidłowe wykonanie odpływu skroplin od klimatyzatora opiera się również o odpowiedni dobór średnicy przewodu. Jest to o tyle istotne, że w zależności od mocy urządzenia i temperatury powietrza, w ciągu godziny może przepłynąć tam od 1 do 3 a nawet więcej litrów wody.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

ICEMAR