mała czarna sprężarka chłodnicza trzymana na dłoni

Podział sprężarek chłodniczych

Posted on Posted in Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wiedza

Zadaniem sprężarki jest zasysanie par czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu oraz niskiej temperaturze i sprężenie jej do wysokiego ciśnienia  i wysokiej temperatury. Jest to przemiana politropowa. Ciśnienie oraz temperatura czynnika chłodniczego rośnie, a objętość właściwa się zmniejsza. Sprężarki tego typu zwiększają ciśnienie czynnika roboczego od 2-5 bar do ponad 25 bar. Stosunek ciśnienia czynnika opuszczającego sprężarkę do ciśnienia parowania powinien wynosić ok 10, ponieważ w innym przypadku wzrost temperatury czynnika roboczego podczas sprężania mógłby być zbyt duży. Gorący gaz po opuszczeniu sprężarki trafia na skraplacz gdzie oddaje ciepło.

Podział sprężarek ze względu na zasadę działania:

1) przepływowe

a) promieniowe

b) osiowe

2) wyporowe

a) tłokowe

b) rotacyjne

– łopatkowe

– z tłokiem mimośrodowym

– z wirującym tłokiem

– spiralne

– śrubowe

W sprężarkach przepływowych pary czynnika chłodniczego nabierają energii kinetycznej w wirniku, zużywanej następnie na zwiększenie ciśnienia płynu.

W sprężarkach wyporowych czynnik chłodniczy sprężany jest w zamkniętej przestrzeni drogą zmiany jej objętości.